Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich, została ustanowiona w testamencie ś.p. Zofii Radwańskiej-Paryskiej z 3 maja 2001r., spisanym przez Zbigniewa Mirka w dniu 12 czerwca 2001 r.

Celem Fundacji jest opieka nad materiałami naukowymi dotyczącymi Tatr i Podtatrza, pozostawionymi jej przez Zofię i Witolda Paryskich, i zapewnienie ich wykorzystania zgodnie z wolą patronów Fundacji, oraz kontynuacja ich dzieła poprzez szeroko pojętą promocję multidyscyplinarnych badań naukowych i inwentaryzacyjnych nad przyrodniczym i kulturowym dziedzictwem Tatr i Podtatrza, oraz wspieranie działań na rzecz ochrony tożsamości przyrodniczo-kulturowego tego regionu.

 

 

Aktualności z życia Fundacji można śledzić na Facebooku.

Joomla templates by a4joomla