Załącznik do uchwały Rady Fundacji nr 3/2013
z dnia 15 stycznia 2013 r.

1. Na mocy testamentu Zofii Radwańskiej Paryskiej, Fundacja stała się spadkobiorcą zbiorów Zofii Radwańskiej Paryskiej oraz odziedziczonych przez nią po mężu Witoldzie Henryku Paryskim.

2. W skład zbiorów wchodzą:
a. rzeczy prywatne Zofii Radwańskiej-Paryskiej i Witolda Henryka Paryskiego,
b. korespondencja Państwa Paryskich i dokumenty osobiste,
c. materiały źródłowe do publikacji (Słownik gwary podhalańskiej, Słownik nazw geograficzno-historycznych Podhala, Historia poznania Andów, Bibliografia tatrzańska).
d. rzeczy nabyte w czasie działania Fundacji.

3. Zbiory Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich przechowywane są w Ośrodku Dokumentacji Tatrzańskiej im. Zofii Radwańskiej-Paryskiej i Witolda Henryka Paryskiego w Zakopanem na mocy porozumienia pomiędzy TPN a Fundacją.

4. Zbiory udostępniane są na wniosek zainteresowanej osoby. Wniosek o udostępnienie zbiorów musi być złożony pisemnie. Można go dostarczyć do Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej im. Zofii Radwańskiej-Paryskiej i Witolda Henryka Paryskiego, lub wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Fundacji. We wniosku należy przedstawić:
•    dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
•    informacje dotyczące poszukiwanego dokumentu lub tematu pracy,
•    cel dla którego materiały są zbierane i ostateczny sposób wykorzystania materiałów (praca magisterska, publikacja naukowa itp.).

5. Decyzję o udostępnieniu zbiorów podejmuje Rada Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich.

6. Sposób udostępniania zbiorów będących w posiadaniu Fundacji, opisany jest w „Regulaminie udostępniania zbiorów Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej im. Zofii Radwańskiej-Paryskiej i Witolda Henryka Paryskiego”.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Radę Fundacji.

Joomla templates by a4joomla