Przedmiotem projektu jest nauka wytwarzania i nauka gry na instrumencie dudy podhalańskie, który w 2014 r został wpisany na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Mistrzem tradycji, który będzie przekazywał swoją wiedzę młodemu pokoleniu będzie instruktor muzyki góralskiej, folklorysta, animator kultury góralskiej, dudziarz wielokrotnie nagradzany na festiwalach folklorystycznych Szymon Bafia. Zbudował on kilkadziesiąt dud podhalańskich. Zajmuje się też budową innych instrumentów pasterskich oraz klasycznych. Uczniami Szymona Bafii w trakcie trwania projektu będą członkowie góralskiego zespołu Zornica działającego przy Tatrzańskim Centrum Kultury i Sportu Jutrzenka. W trakcie projektu planowana jest prezentacja postępów nauki gry uczestników w trakcie publicznych występów.

 

Informacji o projekcie można szukać na profilu: https://www.facebook.com/dudypodhalanskie/

Przedmiotem projektu jest opracowanie, przygotowanie do digitalizacji, digtalizacja i udostępnienie w domenie publicznej (w Małopolskiej Bibliotece Publicznej (MBC) projekt Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie) fiszek z bibliografią tatrzańską Witolda Henryka Paryskiego (ok. 150.000 fiszek).

Czytaj więcej: Digitalizacja fiszek z Bibliografią Tatr i Podtatrza Witolda Henryka Paryskiego

Projekt dotyczy wydanie drukiem „Śpiewek góralskich dla dzieci i młodzieży” zebranych przez Zofie i Witolda Paryskich. Książka ma zawierać autentyczne przyśpiewki funkcjonujące na Podhalu i zbierane przez pp. Paryskich w latach 1935-1944 specjalnie wyselekcjonowane, tak by można je było przekazać dzieciom i młodzieży. Pełny zestaw śpiewek został wydany w 2014 r. staraniem Fundacji (nakład już jest na wyczerpaniu), ujęte w nim zostały wszystkie zgromadzone śpiewki, także „frywolne”, w celu uchronienia ich od zapomnienia. Dodatkiem do książki będzie płyta nagrana przez zespół działający przy TCKiS Jutrzenka. Ilustracjami w książce będą prace plastyczne wykonane przez dzieci i młodzież z Zakopanego w ramach konkursu plastycznego dotyczącego pasterstwa. Książka powinna trafić do dzieci i młodzieży żywo zainteresowanych gwarą, muzyką, tradycją i kulturą regionu – członków zespołów regionalnych z terenu Zakopanego i szeroko rozumianego Podhala.

Czytaj więcej: Śpiewki góralskie dla dzieci i młodzieży

Projekt miał na celu przybliżenie mieszkańcom stolicy Małopolski problematyki ochrony przyrody, zapoznanie z parkami narodowymi województwa, przybliżenie zasad obowiązujących na obszarach chronionych. Zadania te zostały zrealizowane w trakcie pikniku edukacyjnego w Parku Jordana w Krakowie, w którym wzieli udział przedstawiciele wszystkich parków narodowych Małopolski. Piknik był także okazją do promocji projektu "Przyjaciel parków narodowych", który jest realizowany od maja do sierpnia 2015 r. w małopolskich parkach narodowych. Piknik był skierowany do rodzin z dziećmi, ale osoby dorosłe także miały możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu ochrony przyrody, różnorodności biologicznej, sieci Natura 2000.

Czytaj więcej: Poznajemy małopolskie parki narodowe 2015

Projekt miał na celu przybliżenie mieszkańcom stolicy Małopolski problematyki ochrony przyrody, zapoznanie z parkami narodowymi województwa, przybliżenie zasad obowiązujących na obszarach chronionych. Zadania te zostały zrealizowane w trakcie pikniku edukacyjnego w Parku Jordana w Krakowie, w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich parków narodowych Małopolski. Piknik był także okazją do promocji projektu "Przyjaciel parków narodowych", który jest realizowany od 2015 r. w małopolskich parkach narodowych. Piknik był skierowany do rodzin z dziećmi, ale osoby dorosłe także miały możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu ochrony przyrody, różnorodności biologicznej, sieci Natura 2000.

Czytaj więcej: Poznajemy małopolskie parki narodowe 2016

Przedmiotem projektu jest opracowanie, przygotowanie do digitalizacji, digtalizacja i udostępnienie w domenie publicznej (w Małopolskiej Bibliotece Publicznej (MBC) projekt Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie) pierwszej części (50 000 stron) spuścizny Zofii i Witolda Paryskich, unikalnego w skali Polski, ale również Świata opracowania tematycznego dotyczącego Tatr

Czytaj więcej: Digitalizacja i publiczne udostępnienie pierwszej części archiwum tematycznego Zofii i Witolda...

W latach 2012 - 2014 trwały prace w Ośrodku Dokumentacji Tatrzańskiej nad opracowaniem teczek z materiałami archiwalnymi Zofii i Witolda Paryskich. Część z tych prac (katalogowanie i digitalizacja) wspieranych było przez Fundację, dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wyniku podjętych działań opracowane zostały Karty katalogowe dla każdej teczki, informujące o jej zawartości i ułatwiające odszukanie znajdujących się w nich informacji. Karty zostały wprowadzone do bazy danych i udostępnione wszystkim zainteresowanym. W bazie znajdują się także odsyłacze do cyfrowej wersji opracowanych materiałów. Baza udostępniona jest na serwerze Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej im. Zofii Radwańskiej Paryskiej i Witolda Henryka Paryskiego.

Czytaj więcej: Archiwum Zofii i Witolda Paryskich

Przedmiotem projektu jest opracowanie, przygotowanie do digitalizacji, digtalizacja i udostępnienie w domenie publicznej (w Małopolskiej Bibliotece Publicznej (MBC) projekt Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie) drugiej części (25 000 stron) spuścizny Zofii i Witolda Paryskich, unikalnego w skali Polski, ale również Świata opracowania tematycznego dotyczącego Tatr

Czytaj więcej: Digitalizacja i publiczne udostępnienie drugiej części archiwum tematycznego Zofii i Witolda...

Joomla templates by a4joomla