Projekt dotyczy wydanie drukiem „Śpiewek góralskich dla dzieci i młodzieży” zebranych przez Zofie i Witolda Paryskich. Książka ma zawierać autentyczne przyśpiewki funkcjonujące na Podhalu i zbierane przez pp. Paryskich w latach 1935-1944 specjalnie wyselekcjonowane, tak by można je było przekazać dzieciom i młodzieży. Pełny zestaw śpiewek został wydany w 2014 r. staraniem Fundacji (nakład już jest na wyczerpaniu), ujęte w nim zostały wszystkie zgromadzone śpiewki, także „frywolne”, w celu uchronienia ich od zapomnienia. Dodatkiem do książki będzie płyta nagrana przez zespół działający przy TCKiS Jutrzenka. Ilustracjami w książce będą prace plastyczne wykonane przez dzieci i młodzież z Zakopanego w ramach konkursu plastycznego dotyczącego pasterstwa. Książka powinna trafić do dzieci i młodzieży żywo zainteresowanych gwarą, muzyką, tradycją i kulturą regionu – członków zespołów regionalnych z terenu Zakopanego i szeroko rozumianego Podhala.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:
1. Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół Gminy Zakopane,
2. Nagranie płyty z 30 śpiewkami przy akompaniamencie zespołu góralskiego,
3. Wydanie drukiem książki "Śpiewki góralskie dla dzieci i młodzieży"
4. Stworzenie strony internetowej - repozytorium śpiewek tatrzańskich.

Projekt realizowany będzie przy wsparciu finansowym Burmistrza Miasta Zakopane w ramach realizacji zadania publicznego z zakresy kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Cyfrowe repozytorium śpiewek:

Joomla templates by a4joomla