W latach 2012 - 2014 trwały prace w Ośrodku Dokumentacji Tatrzańskiej nad opracowaniem teczek z materiałami archiwalnymi Zofii i Witolda Paryskich. Część z tych prac (katalogowanie i digitalizacja) wspieranych było przez Fundację, dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wyniku podjętych działań opracowane zostały Karty katalogowe dla każdej teczki, informujące o jej zawartości i ułatwiające odszukanie znajdujących się w nich informacji. Karty zostały wprowadzone do bazy danych i udostępnione wszystkim zainteresowanym. W bazie znajdują się także odsyłacze do cyfrowej wersji opracowanych materiałów. Baza udostępniona jest na serwerze Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej im. Zofii Radwańskiej Paryskiej i Witolda Henryka Paryskiego.

Zbiory archiwalne podzielone zostały na kilka kategorii:

Teczki Biograficzne - TB-P

Teczki Rodzinne Paryskich - TR-P

Teczki Rodzinne Radwańskich - TR-R

Teczki Tematyczne Zofii Radwańskiej Paryskiej - TT-P/ZRP

Teczki Tematyczne Witolda Henryka Paryskiego - TT-P/WHP

Eliaszów Zbiory - EZ

Biblioteczka Andyjska - BA

Teczki Tematyczne - TT-P

                          Taternictwo
                          Narciarstwo
                          Speleologia
                          Turystyka
                          Pasterstwo
                          Koła i stowarzyszenia
                          Ochrona przyrody
                          Zakopane
                          Klimatologia
                          Geografia świata
                          Przewodnictwo
                          Gwara
                          Językoznawstwo
                          Muzea polskie
                          Muzea słowackie
                          Muzyka
                          Klub wysokogórski
                          Tatry i Podtatrze
                          Tatrzańska Stacja Naukowa
                          Tatrzański Park Narodowy
                          TANAP
                          Nazwiska
                          Alfabetycznie
                          Miejscowości słowackiego Podtatrza
                          Miejscowości polskiego Podtatrza
                          WHP "Tatry Wysokie" - przewodnik
                          Bibliografia tatrzańska
                          Tatry alfabetycznie
                          Ratownictwo
                          Indeksy
                          Mała Encyklopedia Tatrzańska
                          Encyklopedia Tatrzańska
                          Wielka Encyklopedia Tatrzańska
                          Xero
                          TATRY - Czasopisma
                          TATRY - Varia

Joomla templates by a4joomla