Tytuł pracy Etyka i ethos „ludzi gór”, jak i tematy rozdziałów, z jednej strony odzwierciedlają zainteresowanie społeczne etycznymi aspektami działalności górskiej (zwłaszcza dyskusje prowadzone w tych środowiskach oraz w mediach), z drugiej wskazują na konteksty, w jakich słowa „etyka” i „ ethos” występują w odniesieniu do tej aktywności.


Głównym celem pracy było po pierwsze zaprezentować etykę i ethos „ludzi gór”, ukazując jej fenomen, po drugie pośrednio odpowiedzieć na pytanie, czy termin etyka „ludzi gór” stanowi przykład na „inflację” etyki, przed którą na przełomie wieków przestrzegali Halina Promieńska i Ryszard Jadczak , czy wprost przeciwnie – właśnie w górach ta „inflacja” nigdy nie miała, nie ma i nie będzie miała miejsca.

Uważna lektura pracy może stanowić rodzaj zachęty do podjęcia szczegółowych badań socjologiczych i psychologicznych, weryfikujących lub odrzucających formułowane w niej hipotezy. Przybliża odpowiedź na pytania: czy potrzebna jest etyka zawodowa przewodników, ratowników, instruktorów alpinizmu i innych sportów górskich, jak i osób prowadzących ważne dla górskiej aktywności obiekty: schroniska czy obozowiska? Kto i w jaki sposób ma ją tworzyć, teoretycy czy praktycy? Podobne pytania zadawała Ija Lazari-Pawłowska na temat kodeksów zawodowych i etyki zawodowej.


Książka powstała przede wszystkim w oparciu o źródła pisane , wzbogacone o kontakt ze środowiskiem „ludzi gór” (prelekcje, spotkania, sympozja, konferencje, rocznice, festiwale górskie), a także liczne dyskusje na prelekcjach, spotkaniach itd., jak i rozmowy prywatne. Jest wynikiem młodzieńczej fascynacji „ludźmi gór”, weryfikowanej przez późniejszą wieloletnią działalność autorki w organizacji turystycznej.
Z wprowadzenia Antoniny Sebesty

Można z pewnością stwierdzić, że jest to w naszej literaturze, pierwsza, tak pełna próba ujęcia i opracowania zagadnień etycznych związanych z szeroko rozumianą działalnością różnych ludzi, zespołów ludzkich pracujących czy działających na terenie gór.

dr hab. Roman Padoł  emerytowany prof.  UP  w Krakowie

 

Etyka i ethos "ludzi gór"

Wydawnictwo Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich T. 3.

216 stron, format 165 x 235 mm, 

druk środka (1+1), 

arkusze szyte nićmi i klejone do grzbietu,

okładka na kartonie jednostronnym 230 g, folia matowa, lakier wybiórczo

 

Joomla templates by a4joomla