W 2013 roku mija osiemdziesiąta rocznica śmierci Wincentego Birkenmajera w Tatrach. Na pozór jest on postacią dobrze znaną dużej grupie osób, w większym bądź mniejszym stopniu związanych z Tatrami, zwłaszcza interesujących się taternictwem, czy w ogóle historią zdobywania Tatr. Jednakże dotychczasowa literatura, zarówno specjalistyczna jak i faktograficzna dotycząca osoby Birkenmajera zawiera informacje wybiórcze i rozproszone.

Wielokrotnie podkreślano, że śmierć Wincentego była wielką stratą dla rodzimego ruchu wysokogórskiego, że był on tym wspinaczem i pisarzem gór, który miał znaczący wpływ na rozwój szeroko pojętego taternictwa.

Dla polskiego taternictwa i rodzącego się w latach międzywojennych polskiego alpinizmu jest Wincenty postacią tak ważną, że jego dokonania we wszech miar zasługują na szczegółowe opracowanie. Jego działalność górska była dobrze udokumentowana, ale brakowało do tej pory jej całościowego ujęcia. Inaczej jest natomiast z jego pracą jako pedagoga – tu źródła są nader skąpe, do czego w dużej mierze przyczyniła się II Wojna Światowa i upływ lat; stąd Birkenmajer – jako nauczyciel – jest mało znany. Tymczasem, również na tym polu, był on postacią wyróżniającą się i nietuzinkową; nauczycielem ogromnie zaangażowanym nie tylko w nauczaniu przedmiotu, ale także bardzo zatroskanym o rozwój kulturalny swoich uczniów. Jego życzliwe, mądre ale i oryginalne podejście do młodych ludzi zjednywało mu powszechną przychylność i przynosiło doskonałe efekty pedagogiczne.

W niniejszej biografii Wincentego Birkenmajera starałem się możliwie dokładnie przedstawić jego sylwetkę nie tylko pod kątem jego górskich dokonań i osiągnięć wyłącznie sportowych. Zebrałem wszelkie dostępne informacje o Birkenmajerze jako nauczycielu i pisarzu, a także o jego życiu rodzinnym. Celowo zrezygnowałem z formy powieści biograficznej, nie łącząc danych historycznych z fikcją fabularną, chciałem bowiem dać jak najprawdziwszy obraz Jego osoby. W ten sposób powstała w pełni faktograficzna opowieść o najpiękniejszych bodaj latach polskiego taternictwa, o kształtowaniu się ideologii taternickiej, o początkach polskiej eksploracji gór lodowcowych, o rywalizacji elity ówczesnych wspinaczy i wplecionej w ten klimat wielkiej miłości człowieka do gór, za którą przyszło mu zapłacić najwyższą cenę.

Z przedmowy książki pióra Marcina Praczyka.

 

Wincenty Birkenmajer

Wydawnictwo Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich T. 2.

186 stron, format 165 x 235 mm, 

druk środka (1+1), 

arkusze szyte nićmi i klejone do grzbietu,

okładka na kartonie jednostronnym 230 g, folia matowa, lakier wybiórczo

 

Joomla templates by a4joomla